Cartoonale Cultuursmakers

Wedstrijdreglement

Thema: ‘Kleur is de verwondering van het licht’.

Deadline: 31 augustus 2023


Deelname: 

Alle personen van minstens 18 jaar kunnen aan deze internationale wedstrijd deelnemen. Wie deelneemt verklaart zich akkoord met de bepalingen van het reglement en de beslissingen van de jury. De deelname is gratis. Deadline voor indienen cartoons is 31-08-2023.


Definitie cartoon:

Een cartoon is een humoristische tekening zonder verklarende tekst. Dit kan een persiflage van een actuele situatie of simpelweg een afbeelding van een komische situatie zijn. Deze cartoon kan bestaan uit één beeld of de vorm aannemen van een korte strip met maximaal 3 tekeningen. Bewegende beelden worden niet toegelaten.


Thema:

Het thema van deze wedstrijd is ‘Kleur is de verwondering van het licht’.


Inzendingen: 

  • Elke deelnemer mag maximum 5 inzendingen indienen (kleur of zwart-wit).
  • Alle tekeningen moeten digitaal ingestuurd worden met voldoende hoge kwaliteit: A4-formaat, 600dpi en maximum 8 MB. Toegelaten bestandsformaten zijn jpg, png, psd, eps en pdf. 
  • De werken moeten origineel zijn, d.w.z. niet eerder bekroond, gepubliceerd of tentoongesteld. Zij mogen niet van tekst voorzien zijn, alsook de naam ‘Cultuursmakers’ en het logo van de vereniging mogen niet gebruikt worden.
  • Inzendingen gebeuren enkel en alleen via de website www.cartoons-cultuursmakers.be waar een inschrijvingsformulier kan ingevuld worden en bestanden meteen kunnen worden geüpload.   
  • De deelnemer stemt er mee in dat de persoonlijke informatie (naam, e-mail, adres) gebruikt wordt om haar/hem te informeren over de wedstrijd. 

Originaliteit van de werken: 

De inzender is verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn werken. Geschillen en eventuele vorderingen met betrekking tot alle vormen van plagiaat e.d. zijn ten laste van de inzender. Door hun deelname gaan de deelnemers akkoord met het reglement en geven ze de inrichters het recht om de ingezonden werken te publiceren in de catalogus en te gebruiken voor de promotie van de expo. Voor elk ander gebruik van de cartoons wordt de cartoonist vooraf om toestemming gevraagd.


Jury: 

Een professionele jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie voor de tentoonstelling en duidt de prijswinnaars aan. Vaststelling van plagiaat leidt tot uitsluiting van de inzending. Indien na de bekendmaking van de prijzen sprake blijkt te zijn van plagiaat, kan de jury na beraadslaging de prijs alsnog intrekken. De laureaten worden bekend gemaakt tijdens de opening van de eerste cartoonexpo. Over de wedstrijd wordt niet gecommuniceerd. Wel zal de inrichtende vereniging alle deelnemers informeren of zij tot de winnaars behoren of hun werk is geselecteerd voor de reizende cartoonexpo. 


Prijsuitreiking en expo: 

De winnende cartoons aangevuld met een uitgelezen selectie van de ingezonden cartoons, zullen met reizende cartoonexpo’s doorheen Vlaanderen en Brussel trekken van februari 2024 tot eind december 2024. Bij elke cartoon wordt de naam van de cartoonist vermeld en het land. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de opening van de eerste expo op vrijdag 9 februari 2024 in Sint-Truiden. De deelnemer geeft zijn werken in bruikleen aan de inrichters met het oog op het organiseren van de rondreizende tentoonstelling tot en met december 2024. De bekroonde werken blijven eigendom van de inrichters. 


Cartoonbrochure: 

Er zal een digitale en papieren cartoonbrochure worden uitgegeven. Geselecteerde deelnemers krijgen een digitale versie en hebben recht op één papieren exemplaar dat ze op eenvoudige vraag gratis bekomen. Zij staan echter zelf in voor de portkosten of halen de brochure zelf af bij de inrichtende vereniging. 


Prijzen: 

  • 1ste prijs: 1.000 euro
  • 2de prijs: 500 euro 
  • 3de prijs: 250 euro
  • Prijs beste Vlaamse inzending: 250 euro
  • Publieksprijs: 250 euro (deze prijs wordt uitgereikt na de laatste cartoonexpo)

Inrichtende vereniging: 

Cultuursmakers vzw
Grotehondstraat 42 b 1/1, 2018 Antwerpen
www.cartoons-cultuursmakers.be
www.facebook.com/cultuursmakers
cartoons@cultuursmakers.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x